Opublikowane przez dnia 2 grudnia 2020

Pytania roratnie dla dzieci:

1. Co oznaczają 4 świece na wieńcu adwentowym?

2. W którym momencie Mszy świętej modlimy się słowami setnika: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie…”?

3. Co to jest rachunek sumienia?

4. Moje postanowienie adwentowe.

5. Kogo przedstawia obraz w dolnej części prawego oltarza bocznego (obok św. Rity)?

6. W którym miejscu kościoła znajduje się sztandar górniczy św. Barbary?

7. Jakie osoby przestawia obraz ze szczytu ołtarza głównego (powyżej Matki Bożej Saneckiej?

8. Który fragment Pisma Świętego przeczytałem/am dzisiaj wieczorem?

9. Czy noszę medalik Matki Bożej?

10. Kogo przedstawia największy obraz w naszym kościele, umieszczony na ścianie nad wejściem bocznym?

11. Kim był św. Jan Chrzciciel?

12. Przypomnienie postanowień adwentowych.

13. Kim był Eliasz?

14. Co to jest chrzest?

15. Podaj 4 przykazanie Boże.

16. Kim jest prorok?

17. Wypisz swój rodowód: babcie, dziadków, prababcie, pradziadków itd.

18. Gdzie w naszym kościele znajduje się obraz św. Józefa?

19. Wymień znane ci modlitwy do Matki Bożej.

20. W której modlitwie do Matki Bożej powtarzamy słowa świętej Elżbiety: ” Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc…”?

21. Co to jest Wigilia?

W kategorii: Aktualności