Opublikowane przez dnia 13 lutego 2021

W związku z rozpoczętym 1 stycznia 2021 rokuJubileuszowym Rokiem JakubowymPenitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w tym Roku w wyznaczonych kościołach stacyjnych (wśród nich jest również nasz kościół).

Lista kościołów została przygotowana przez Zespół w Pracowni Szlaku świętego Jakuba przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Toruniu pod kierunkiem ks. prof. Piotra Roszaka w porozumieniu z proboszczami, samorządami i Bractwami świętego Jakuba, opiekującymi się Szlakami świętego Jakuba. Zgodnie ze wskazaniami Arcybiskupa Santiago de Compostela są to kościoły pod wezwaniem świętego Jakuba Starszego na Szlakach wyznaczonych i zatwierdzonych przez Sekretariat Drogi świętego Jakuba w Santiago.

W ten sposób stworzona ma być więź pielgrzymów w kościołach Jakubowych na Szlakach prowadzących do grobu świętego Jakuba w Santiago. W Polsce mamy ponad 6 000 kilometrów Dróg Jakubowych, przy których znajdują się kościoły parafialne pw. świętego Jakuba wśród których jest nasze Sanktuarium.

W związku z tym Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w imieniu kościołów Jakubowych zwrócił się do Ojca świętego Franciszka o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, tzn. 1. Sakramentalna spowiedź;

  1. Komunia święta;
  2. Nawiedzenie kościoła pw. świętego Jakuba;
  3. Modlitwa zgodna z intencjami papieskimi.

Odpusty będą udzielone wiernym, którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 roku aż do dnia 31 grudnia 2021 roku, w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej – wśród nich jest Sanktuarium Matki Bożej Pani Saneckiej Matki Oczekiwanego Macierzyństwa w Sance – i pobożnie wezmą tam udział w liturgii, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Apostoła.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu /np. z powodu pandemii/, mogą w równym stopniu uzyskać odpust, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego Jakuba będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

Wskazania zawarte w Dekrecie mają pomóc owocnie przeżyć Rok Jubileuszowy i rozpropagować ideę pielgrzymowania również na polskich odcinkach Szlaków.

Miejmy nadzieję, że wysiłki podejmowane w Roku Jubileuszowym Świętego Jakuba mimo trwającej pandemii przyniosą dobre owoce dla naszej wspólnoty parafialnej.

Drodzy Parafianie! Wydaje się, że gdyby nie było pandemii, to w normalnych warunkach w związku z Jubileuszowym Rokiem Jakubowym, mielibyśmy mnóstwo pielgrzymów w naszym sanktuarium. Jednak na razie wszelkie obchody i pielgrzymki ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią są wstrzymane. Takie czasy! Niemniej jednak My, Parafianie tutejsi będziemy mieli w tym Roku Jakubowym wiele okazji do zyskania odpustów poprzez udział w nabożeństwach w naszym kościele. A będzie też niedługoszczególna okazja, bo 22 maja będziemy obchodzić 5 rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Saneckiej, ale o szczegółach tej uroczystości innym razem…

W kategorii: Aktualności