Służba Liturgiczna Ołtarza przy parafii św. Jakuba w Sance liczy kilkanaście osób. Serdecznie zachęcamy wszystkich chłopców do głębszego przeżywania Mszy Świętej poprzez posługę ministranta lub lektora.

Zbiórki odbywają się w piątki po Mszy Świętej. Ministranci i Lektorzy dbają o piękno liturgii i nabożeństw w naszym parafialnym kościele. Starają się także rozwijać swoją formację.

Ministranci i lektorzy


Maciej Andrzejewski
Dawid Gąsior
Mateusz Ciepacz
Jakub Andrzejewski
Konrad Kozera
Jan Hrycaniuk
Damian Łukaszyk
Michał Lis
Konrad Gąsior
Mateusz Cyganik
Dominik Zając
Norbert Kołodziej
Mateusz Dudek
Kacper Mitka
Jakub Hrycaniuk
Adrian Kołacz
Mateusz Janik
Krystian Nowak
Piotr Malik