Nasza Parafia została wyróżniona darem relikwii krwi św. Jana Pawła II. Gdy ksiądz proboszcz udał się w 2011 roku do grobu św. Jakuba, poprosił ks. kard. Stanisława Dziwisza o podpisanie prośby do tamtejszego Arcybiskupa o relikwie Patrona naszej parafii. Prośbę została złożona, trwało oczekiwanie. Po jakimś czasie przyszła decyzja odmowna. Tamtejszy biskup powołując się na dekret Leona XII udzielił nam odpowiedzi, że od XIII wieku zabroniono wydawać relikwii św. Jakuba Większego.

Ksiądz proboszcz Jarosław Żmija poprosił wtedy naszego metropolitę o relikwie Wielkiego Pasterza naszych czasów, Jana Pawła II. Ku wielkiej radości parafian i duszpasterzy, prośba została przyjęta. Ksiądz Kardynał ofiarował ten dar Sance.

24 lipca 2011 roku przeżywaliśmy w naszej Parafii, przy uczestnictwie wielkich tłumów, historyczną uroczystość odpustową. Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ks. Piotr Majer, wprowadził relikwie do kościoła i odsłonięty został obraz wówczas błogosławionego Jana Pawła II pędzla pani Haliny Wasyl. Relikwie Świętego Papieża zostały umieszczone w starej, ale odnowionej monstrancji na małe hostie. Ponieważ dziś już się takich nie używa, została przeznaczona na relikwiarz.

I jeszcze jedna ciekawostka. Miłym zaskoczeniem i wielką niespodzianką była wiadomość, że monstrancja, którą zaadoptowana na relikwie Krwi św. Jana Pawła II, była darem dla parafii Arcybiskupa Krakowskiego Kardynała Karola Wojtyły. Pisze o tym zmarły ks. Franciszek Czerniawski w dokumencie z dnia 30 III 1972 roku:

Dwie monstrancje jedna stara zabytkowa – kuta, druga dar Jego Em Księdza Arcybiskupa Karola Wojtyły, na dzień nawiedzenia parafii Sanka, przez Matkę Najświętszą.

Dziś monstrancji tej można używać i do wystawienia Najświętszego  Sakramentu i do ukazania relikwii. Tym bardziej jest to więc cenny dar dla wszystkich parafian. Dwa lata temu została ona wyzłocona jako dar dzieci komunijnych. Na podstawie dodano herb papieża, Jego podobiznę i zawołanie Totus Tuus. Święty Janie Pawle II: miej nas w swojej opiece i módl się za nami.

Ludzie z wiarą przychodzą dziś do św. Jana Pawła II i modlą się przez Jego wstawiennictwo. Szczególne modlitwy zanosimy do naszego Patrona w każdy czwartek. Niejeden raz relikwie te wędrowały do szpitala i przyczyniały się do uzdrowień ciężko chorych. Świadczą o tym ofiarowane przez wiernych wota, umieszczone przy obrazie.

W czasie koronacji obrazu Matki Bożej Saneckiej, wszyscy zastanawialiśmy się nad tym, co właściwie dzieje się w naszej niewielkiej Sance. Wkrótce okazało się, że wielkie łaski spłynęły na parafię wtedy, gdy pojawiły się w niej relikwie krwi św. Jana Pawła II. Nasza parafia ożyła. Dziś w szczególny sposób opiekuje się tym skarbem męskie Bractwo św. Jakuba i św. Jana Pawła II.