W Sance działa grupa dzieci i młodzieży, którzy wspólnie trwają w modlitwie: Oaza Dzieci Bożych – schola.

Spotkania odbywają się co sobotę w naszej „Jakubówce” o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy chętnych, którzy chcieliby przyłączyć się!