Modlitwa do Świętego Jakuba Apostoła


O wspaniały Apostole, Święty Jakubie, który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego Chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym; Ty, którego imię jest symbolem wojny i zwycięstwa: uproś dla nas siłę i ukojenie w niekończących się wojnach tego życia, abyśmy stale i wytrwale krocząc za Panem Jezusem, mogli być zwycięzcami w walkach i zasłużyli, aby otrzymać koronę zwycięscy w Raju.

Amen.

Litania do Świętego Jakuba Apostoła


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –

Święta Maryjo Królowo Apostołów – módl się za nami,
Królowo Męczenników –
Święty Jakubie Apostole –
Synu Zebedeusza –
Bracie świętego Jana Apostoła –
Gotowy na wezwanie Pana –
Powołany przez Jezusa na ucznia –
Wybrany Apostołem –
Opuszczający wszystko dla Jezusa –
Synu gromu –
Uprzywilejowany przez swego Mistrza –
Świadku wskrzeszenia córki Jaira –
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb –
Obecny przy Przemienieniu Pańskim –
Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu –
Świadku męki i śmierci Jezusa –
Wiemy Chrystusowi aż do końca –
Prześladowany dla Jezusa –
Głowo Kościoła Jerozolimskiego –
Jaśniejący wiarą i pobożnością –
Przyjacielu Chrystusa –
Znoszący wzgardę i poniżenie –
Doskonały w ubóstwie –
Przykładzie gorliwości apostolskiej –
Niestrudzony pielgrzymie –
Opiekunie wdów i sierot –
Pełen miłości bliźniego –
Przebaczający swemu zdrajcy i katowi –
Pozyskujący go dla Chrystusa –
Ścięty mieczem za wiarę –
Pierwszy męczenniku wśród apostołów –
Opiekunie pielgrzymów –
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem –
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem –
Patronie Portugalii i Hiszpanii –
Patronie naszej parafii –
Patronie naszego parafialnego kościoła –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Jakubie Apostole,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen