Bractwo św. Jakuba i św. Jana Pawła II zostało powołane 2 kwietnia 2014 roku. Jego członkowie są wolontariuszami, którzy działają na terenie parafii pod kierownictwem księdza proboszcza. Celem bractwa jest rozwijanie pobożności zrzeszonych w nim parafian, apostolat i dawanie chrześcijańskiego świadectwa. Dlatego też, członkowie bractwa wzbogacają liturgię Mszy Świętej poprzez czytanie Słowa Bożego, uczestniczą w nabożeństwach odziani w charakterystyczne stroje i niosą relikwie Jana Pawła II oraz chorągiew św. Jakuba Apostoła.

Do ich zadań należy również sprawowanie opieki nad Drogą św. Jakuba przebiegającą przez gminę Krzeszowice oraz szerzenie idei ruchu pielgrzymkowego.

Członkami bractwa mogą być pełnoletni, bierzmowani mężczyźni. Wymagane jest złożenie pisemnej deklaracji oraz uroczystego ślubowania. Konieczna jest też odpowiednia postawa religijna i moralna, potwierdzona rekomendacją przynajmniej jednego członka kapituły bractwa. Ostatecznie, członków bractwa mianuje proboszcz parafii.

W statucie bractwa czytamy:

Posiadanie kościoła pw. św. Jakuba Apostoła oraz relikwii krwi św. Jana Pawła II dają okazję, by uświadomić sobie, iż tych darów nie wolno zmarnować, ale wykorzystać do jeszcze większej żarliwości modlitewnej, dalszego integrowania naszej wspólnoty. Parafia nieustannie się zmienia poprzez napływ młodych ludzi z innych parafii, którzy wchodzą tutaj w związki małżeńskie, poprzez osiedlanie się przybyszów z pobliskiego Krakowa, szukających tu spokojnego życia. Zatem odwołanie się do wartości najbardziej trwałych, uświęconych tradycją, jest tym, co pomoże łączyć tę zmieniającą się społeczność.

Członkowie Bractwa św. Jakuba i św. Jana Pawła II


 1. Starszy Bractwa – Marian Sobula
 2. Zastępca – Zdzisław Pasiak
 3. Opiekun duchowy – ks. Marian Kapuściak
 4. Skarbnik – Marian Polit
 5. Kronikarz – Adam Wyrwik
 6. Prokurator – Leszek Kramarczyk
 7. Krzysztof Morgaś
 8. Czesław Wróbel
 9. Jan Baran
 10. Andrzej Bień
 11. Ryszard Lis
 12. Maciej Baran
 13. Mirosław Kwiatek
 14. Adam Tomczyk
 15. Krzysztof Pawlak
 16. Józef Chojnacki
 17. Stanisław Lis