AKT ZAWIERZENIA


Niepokalanie Poczęta

NAJŚWIĘTSZA MARYJO PANNO

Matko Boska

 

Ja ………………………….…………

mnóstwem nieprawości skalany/a grzesznik/ca pragnąc przez Twoją świętą Niewinność być oczyszczony/a,
oddaję Ci się na usługi wieczne w Bractwie Niepokalanego Poczęcia Twego;
przyjmij mnie łaskawie, proszę pokornie, w poczet sług Twoich,
ratuj ułomnego/ą, dodawaj sposobu do rozmnożenia chwały Twojej i ćwiczenia się w świętych cnotach Twoich,
a nie dopuszczaj nędznej duszy mojej, Tobie zapisanej, nieprzyjacielowi z księgi żywota wymazać,
racz się za mną przyczynić u najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa Odkupiciela mego,
teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej.

Amen.