Opublikowane przez dnia 30 marca 2017

W dniu 2 kwietnia 2017 r. mija trzecia rocznica powołania Bractwa i zgodnie z zapisem w Statucie zatwierdzonym przez ówczesnego Metropolitę  ks. Kardynała Stanisława Dziwisza upływa pierwsza kadencja Kapituły Bractwa. W dniu 25 marca, w uroczystość Zwiastowani
a NMP, po Adoracji Jakubowej, bracia wraz z Opiekunem Duchowym – ks. Proboszczem i Rekolekcjonistą Wielkopostnym – karmelitą, Ojcem dr hab. Szczepanem Praśkiewiczem – zebrali się w Jakubówce, by dokonać wyboru nowej Kapituły.

      Wybory prowadził Ojciec Szczepan, według reguły obowiązującej w zakonie karmelitów. Po wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii i krótkiej konferencji naszego Gościa nastąpił punkt kulminacyjny. Głosowano  w sposób tajny, kolejn
o dla każdej z 5-ciu funkcji Kapituły. Głosowało 10 braci oraz ks. Proboszcz.

               Wyniki wyborów:

Starszy Bractwa – Marian Sobula

Zastępca  –  Zdzisław Pasiak

Sekretarz –  Adam Wyrwik

Skarbnik – Marian Polit

Prokurator  – Leszek Kramarczyk

Po wyborze każdemu z kandydatów zadano pytanie: Czy przyjmujesz swój wybór? Po uroczystym tak, były szczere gratulacje. Dziękujemy naszym Braciom, którzy codziennie modlą się za parafię, dają świadectwo w czasie comiesięcznych adoracji jak
ubowych oraz posługując w czasie liturgii Słowa.

W kategorii: Aktualności