Opublikowane przez dnia 9 stycznia 2018

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim …

Razem Matką Najświętszą dziękujmy Bogu za mijający rok. Bracia i siostry Pan Jezus naprawdę powierzył nam swoją Matkę jak św. Janowi, abyśmy Ją czcili i kochali jak żadna inna parafia. Zechciejcie zobaczyć i spróbujcie zrozumieć to wszystko co dzieje się na naszych oczach. Jak wielką miłość Bóg wylewa tu i teraz. Mamy w tym roku zapisanych w kronice 15 zdarzeń i uzdrowień jakie Bóg dokonał przez Maryję. Siedem z nich dotyczy łaski nowego życia – dziecka. W ubiegłym roku było tych zdarzeń 10. Bóg naprawdę wybrał to miejsce i pragnie byśmy trwali na modlitwie, nie ustawali, rozsławiali to miejsce, byli świadkami tych wielkich darów. Wyproszone dzieci, to owoc modlitwy w czasie koronacji i po niej. Złożyli świadectwo wierni z Zakopanego, Łańcuta, Nawojowej Góry, Balic, Krakowa, Kielc, Czułowa, a także z Sanki. Szczególne uzdrowienie potwierdzone przez lekarzy, to dziura na oku, której dziś już nie ma…

Wielbi Dusza moja Pana, wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocnyotrzymaliśmy dar relikwii św. Hiacynty i św. Franciszka dzieci z Fatimy, które uroczyście wprowadzone zostały do naszej świątyni. Dziękujmy za 25 chrztów /16 dziewczynek i 9 chłopców/, 9 zawartych w naszym kościele sakramentów małżeństwa, 60 tysięcy rozdanych Komunii Święty. Wzrosła także liczba uczęszczających regularnie do kościoła /ponad 100 osób/, licznie uczęszczające dzieci. Może to także zasługa tych świętych relikwii. Jest się czym cieszyć i za co Bogu dziękować. Dziękujmy za Kurs Alfa i młodzież, która tak licznie przychodziła w tym roku na spotkania. Do domu Ojca odeszło w tym roku 20 osób /5 z poza parafii/.

Wielbi dusza moja Pana, …

A co dobrego dokonało się w naszej parafii ze strony materialnej w tym roku? Dzięki Waszej ofiarności i pracy, wyzłocone zostały 2 puszki na komunikanty, mamy także dwie nowe skrzynie na szopkę i nowe ławki, dwie tablice na wota przy ołtarzu MB, nowe siatki w oknach na wieży i wymalowaną konstrukcję dzwonów, odnowiony kapelusz na chrzcielnicy, kociołek i lichtarze, tablice nagrobne i herby, nową drogę dojazdową do plebanii, ogrzewanie kościoła, a także nową gablotkę i witraż.

Odbudowana, a raczej na nowo wybudowana została kapliczka przydrożna we Frywałdzie. Bóg Wam zapłać za troskę o dobro wspólnoty kościoła. Muszę także podziękować tym parafianom, którzy przez cały rok troszczyli się o piękno ogrodu, całego otoczenia, drogi dojazdowej do kościoła. Bezinteresownie przychodzili i pracowali dla nas wszystkich, aby było miło popatrzyć i chwalić w ten sposób Pana Boga.

Wielbi dusza moja Pana, …

Jeśli chodzi płatności, wszystko jest uregulowane na bieżąco. Nie mamy żadnego długu, kasa nie jest też pusta. Staram się jak potrafię najlepiej prowadzić finanse parafii i rozsławiać Sankę. Obyśmy wszyscy chcieli zabiegać o dobro naszej wspólnoty parafialnej i naszej miejscowości – Małej Ojczyzny.

Jeśli coś było z mojej strony złego wobec Was, to bardzo przepraszam. Na pewno nie było to zamierzone, nikomu umyślnie nie chciałem zrobić przykrość.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim…

ks. Jarosław Żmija

W kategorii: Aktualności