Opublikowane przez dnia 29 listopada 2021

Drodzy Parafianie młodsi i starsi!

Chciejmy razem z naszą Matką i Królową przeżywać Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Niech świeca roratka zapalana codziennie o godz. 7.oo przypomina nam Maryję brzemienną oczekującą na przyjście Pana. Módlmy się gorąco w naszym Sanktuarium Matki Oczekiwanego Macierzyństwa za mamy w stanie błogosławionym, by z Maryją przeżywały ten piękny czas. Polecajmy także rodziców, którzy tak bardzo pragną mieć dzieci. W tym roku u naszej Cudownej Pani Saneckiej wyproszono już kilkoro dzieci.

Serdecznie zapraszam już dziś na odpust ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej 8 grudnia. Sumę odpustową o godz. 16.30 odprawi i kazanie wygłosi ks. Jarosław Żmija, proboszcz i kustosz wadowickiej Bazyliki.

O tym, jak dobrze przygotować się w Adwencie do Świąt Bożego Narodzenia, powiedziała sama Matka Boża Siostrze Faustynie. Pod datą 29 listopada 1936 roku Apostołka Bożego miłosierdzia zapisała takie słowa:
„Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować mam do Święta Bożego Narodzenia. Widziałam Ją dziś bez Dzieciątka Jezus. Powiedziała mi: «Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego. Uproszę ci, córko Moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrznego, abyś nie opuszczając wnętrza swego, na zewnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje jeszcze z większą dokładnością. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą; ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle, o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On ustawicznie z miłością i upodobaniem przebywa, a żywa obecność Boża, którą odczuwasz w sposób żywszy i wyraźny, utwierdzi cię, córko Moja, w tym, co ci powiedziałam. Staraj się do dnia Bożego Narodzenia tak postępować, a później On ci sam da poznać, w jaki sposób przestawać i jednoczyć się z Nim będziesz»”. („Dzienniczek”, nr 785)

Pytania dla dzieci z Rorat

Poniedziałek I tygodnia Adwentu: 29 11 2021

 1. Wymień przynajmniej dwie miejscowości, do których zajrzymy podczas tegorocznych Rorat.
 2. Jaką odległość musieli pokonać Józef i Maryja, wędrując z Nazaretu do Betlejem?
 3. W jakim celu Józef i Maryja udali się do Betlejem?

Wtorek I tygodnia Adwentu: 30 11 2021

 1. Co w tłumaczeniu na język polski znaczy nazwa „Nazaret”?
 2. Jak dużą miejscowością był Nazaret w czasach Pana Jezusa?
 3. Jaki ptak przyniósł Noemu dobre wieści, że Pan Bóg już się nie gniewa?

Środa I tygodnia Adwentu: 1 12 2021

 1. Czym zajmował się święty Józef, gdy przyszedł do niego anioł Gabriel?
 2. Czyim patronem jest anioł Gabriel?
 3. Kogo w czasach Pana Jezusa nazywano nazarejczykami?

Czwartek I tygodnia Adwentu: 2 12 2021

 1. Czego zabrakło podczas wesela w Kanie Galilejskiej?
 2. Ile kamiennych stągwi słudzy napełnili wodą?
 3. Który z apostołów pochodził z Kany Galilejskiej?

Piątek I tygodnia Adwentu: 3 12 2021

 1. Jak miał na imię założyciel osady Kafarnaum?
 2. Wymień przynajmniej dwie osoby, które Jezus uzdrowił w Kafarnaum.
 3. O czym Pan Jezus nauczał w Kafarnaum?

Sobota I tygodnia Adwentu: 4 12 2021

 1. Jakie owoce zbiera się w winnicy?
 2. Jakie zwierzęta „okradają” winnicę?
 3. Po jakich znakach poznajemy wizerunek świętej Barbary?

Poniedziałek II tygodnia Adwentu: 6 12 2021

 1. Jaki smak ma woda w Morzu Galilejskim?
 2. Wymień imiona przynajmniej dwóch apostołów, którzy wcześniej byli rybakami.
 3. Jak nazywa się rzeka, która wpada do Morza Galilejskiego?

Wtorek II tygodnia Adwentu: 7 12 2021

 1. Ile namiotów chciał postawić Piotr na górze Tabor?
 2. Wymień przynajmniej dwa inne przemienienia Jezusa.
 3. Jak dzisiaj można się dostać na szczyt góry Tabor?

Środa II tygodnia Adwentu: 8 12 2021

NASZ ODPUST KU CZCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP godz. 16.30

Czwartek II tygodnia Adwentu: 9 12 2021

 1. Co oznacza nazwa „Jordan”?
 2. Która rzeka jest dłuższa: Wisła czy Jordan?
 3. Kto ochrzcił Jezusa w Jordanie?

Piątek II tygodnia Adwentu: 10 12 2021

 1. Ile gatunków ryb żyje w morzu martwym?
 2. Jakie miasta istniały kiedyś w miejscu, gdzie dziś znajduje się Morze Martwe?
 3. Co stało się z żoną Lota podczas ucieczki z Sodomy?

Sobota II tygodnia Adwentu: 11 12 2021

 1. Jak Jezus nazywa człowieka, który sieje ziarno?
 2. Z czego robi się chleb?
 3. Dlaczego pożywienie trzeba szanować?

Poniedziałek III tygodnia Adwentu: 13 12 2021

 1. Z jakich drzew słynie Jerycho? Wymień przynajmniej jeden gatunek.
 2. Jakiej „broni” użyli Izraelici do zburzenia murów Jerycha?
 3. Kogo uzdrowił Jezus przed wejściem do Jerycha?

Wtorek III tygodnia Adwentu: 14 12 2021

 1. Przez ile dni Pan Jezus przebywał na pustyni, poszcząc?
 2. Co szatan kazał Jezusowi zamienić w chleb?
 3. Na jakie groźne zwierzęta trzeba uważać, wędrując przez pustynię?

Środa III tygodnia Adwentu: 15 12 2021

 1. Co oznacza złowo „bet” w nazwach takich miejscowości jak Betania czy Betfage?
 2. Kto mieszkał i chętnie gościł Jezusa w swoim domu w Betanii?
 3. Jakie zwierzę przyprowadzili do Jezusa uczniowie z Betfage?

Czwartek III tygodnia Adwentu: 16 12 2021

 1. Jakie drzewa rosną na Górze Oliwnej?
 2. Do czego używa się oliwy?
 3. Co Tomasz i apostołowie znaleźli w grobie Matki Bożej?

Piątek III tygodnia Adwentu: 17 12 2021

 1. Co oznacza nazwa „Jerozolima”?
 2. Ile kamieni użył Dawid, by pokonać Goliata?
 3. Jak nazywa się świeca, która przypomina zmartwychwstanie i zwycięstwo Jezusa nas szatanem?

Sobota III tygodnia Adwentu: 18 12 2021

 1. Kogo Pan Jezus nazywa owczarnią?
 2. Po czym owce poznają swojego pasterza?
 3. Dlaczego przystępujemy do spowiedzi?

Poniedziałek IV tygodnia Adwentu: 20 12 2021

 1. Ile świątyń istniało w czasach Pana Jezusa? I gdzie się znajdowały?
 2. Ile lat miał Jezus, kiedy zgubił się rodzicom i został przez nich znaleziony w świątyni?
 3. Jak nazywa się fragment zachodniego muru świątyni jerozolimskiej, który przetrwał do naszych czasów?

Wtorek IV tygodnia Adwentu: 21 12 2021

 1. Jak mieli na imię rodzice św. Jana Chrzciciela?
 2. Gdzie mama św. Jana Chrzcicela ukryła go przed żołnierzami Heroda?
 3. Jak nazywała się rzeka, w której św. Jan ochrzcił Jezusa?

Środa IV tygodnia Adwentu: 22 12 2021

 1. Co w tłumaczeniu na język polski znaczy nazwa „Betlejem”?
 2. Jak miał na imię chłopiec, którego prorok Samuel namaścił na króla w Betlejem?
 3. Dlaczego Pana Jezusa kojarzymy z chlebem? Podaj chociaż jeden przykład.

Czwartek IV tygodnia Adwentu: 23 12 2021

ZAKOŃCZENIE

Piątek: 24 12 2021 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

 1. Roraty o godz. 7.00
 2. Pasterka o godz. 24.00
W kategorii: Aktualności