Opublikowane przez dnia 10 maja 2016

Drodzy Parafianie,

Jak przystało na Bractwo św. Jakuba Apostoła i św. Jana Pawła II, powinniśmy być skromni. Ale jak tu nie pochwalić się wielkim zaszczytem, jaki spotkał nas 7 maja? Otóż w tym dniu, o godz. 16:00, przyjął nas i naszych Duchowych Opiekunów – ks. Proboszcza i ks. Kanonika Krzysztofa w swoich progach sam Arcybiskup Krakowa, Stanisław Kardynał Dziwisz. Przyjął, wysłuchał, przekazał serdeczne pozdrowienia dla całej parafii, poświęcając nam wiele cennego czasu. Przekazujemy je zatem i donosimy, że Ksiądz Kardynał, będąc Pasterzem całej wielkiej Archidiecezji Krakowskiej, pamięta nasz malutki, ale jakże urokliwy  kościółek i nasz obraz w głównym ołtarzu.

Jak pamiętacie, ślubowanie złożyliśmy u końca rekolekcji wielkopostnych 2 kwietnia 2014 roku. Jednak nasz Statut czekał na zatwierdzenie przez Księdza Kardynała, a także – na kanonizację wtedy jeszcze błogosławionego Jana Pawła II. Bractwo ma bowiem dwóch świętych Patronów. Nie sądziliśmy jednak, że owo zatwierdzenie  będzie łączyło się z tak wielkim zaszczytem, że w naszych pięknych strojach staniemy przed Księdzem Kardynałem i to w tym pokoju, z którego Ojciec Święty Jan Paweł rozmawiał przez pamiętne okno z tłumami oblegającymi kurię. Że nie tylko zwiedzimy, ale i pomodlimy się w pięknej kaplicy kurii, gdzie modlił się za swoich krakowskich czasów nasz Patron, że oczekiwać będziemy na audiencję w bibliotece kurialnej,  z której  on sam korzystał…  A na dodatek, 7 maja to dzień poprzedzający imieniny Księdza Kardynała, zatem także niepowtarzalna okazja do złożenia życzeń. Najprościej jednak będzie, jak przytoczymy w całości to, cośmy tam na miejscu powiedzieli.

EMINENCJO
NAJDOSTOJNIEJSZY  KSIĘŻĘ  KARDYNALE
PASTERZU  DIECEZJI  KRAKOWSKIEJ
A  W  NIEJ I NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ  W  SANCE

Z głębokim  wzruszeniem stajemy dzisiaj przed Biskupem Krakowa,  by podzielić się radosną  nowiną, że  wzbogaciliśmy  nasze parafialne  życie o nową,  pobożną  inicjatywę    powołanie Bractwa św. Jakuba  Apostoła i św. Jana  Pawła II. Nieśmiało kołacze się w naszych głowach myśl, że być może jest to pierwsze bractwo w naszym kraju, a może i w świecie, które ma za Patrona św. Jana Pawła II.

Nasze codzienne troski i radości zanosimy do naszego wiekowego kościółka, który istnieje od 1325 roku.  W  nim, z ołtarza miłościwie spogląda na nas Matka Boża, nasza Pani Sanecka i św. Jan Paweł z relikwii Krwi. Uroczyste ślubowanie złożyliśmy 2 kwietnia, na Mszy Św. wieńczącej nasze wielkopostne  rekolekcje.  Przeżyliśmy te chwile głęboko my, nasi bliscy i parafianie. To dla nas wielka radość, że swoją posługą możemy służyć Bogu Wszechmogącemu, prosząc naszych możnych Patronów o wstawiennictwo w naszych modlitwach. Prosimy Eminencję o błogosławieństwo, i modlitwę w naszej intencji, byśmy dochowali naszych ślubów i nie zawiedli Pana Boga.

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że w przeddzień Imienin Księdza Kardynała spotyka nas tak wielki zaszczyt, że możemy osobiście – jako nowopowstałe Bractwo – stanąć przed Pasterzem naszego Krakowskiego Kościoła i złożyć Eminencji najserdeczniejsze życzenia Imieninowe.

Życzymy, by Zmartwychwstały Pan obdarzał Księdza Kardynała siłą swojej Chwały, która niczego się nie lęka, przed niczym się nie trwoży. By Bóg Wiekuisty wysłuchiwał wszystkich modlitw, jakie Eminencja składa u Jego stóp, by Matuchna Przenajświętsza ogarniała macierzyńską  miłością, a  Duch Św. udzielał swojego światła. By wielki Męczennik i Patron św. Stanisław, z Sanktuarium na Skłace błogosławił biskupiej posłudze Naszego Pasterza.

Z całego serca życzymy wsparcia św. Jana Pawła II, któremu Eminencja towarzyszył przez długie 40 lat. Jesteśmy pewni, że ta ziemska, codzienna, i tak niezwykła służba, pisana sercem i modlitwą, trwa dalej, łącząc naszą stolicę biskupią z niebiosami, a tęsknota nie jest jednostronna…. Niechaj Wielki Święty Jan Paweł II, spoglądając z nieba na ukochany Kraków, na ten drogi wszystkim Polakom adres „Franciszkańska 3”, na biskupią posługę swojego Wiernego Przyjaciela, Najdostojniejszego Księdza Kardynała, każdego dnia prowadzi, prostuje ścieżki, pomaga podejmować trudne decyzje – dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny.

Szczęść Boże!
Bractwo św. Jakuba i św. Jana Pawła II w Sance

Do życzeń dołączyliśmy podarunek: pamiątkową stułę z wizerunkiem naszych Patronów. Nasze wystąpienie zostało przyjęte z wielkim zadowoleniem, a nawet – wzruszeniem. Ksiądz Kardynał jest bardzo rad z powołania Bractwa przy naszym kościele, włączonym w małopolski, pielgrzymkowy szlak św. Jakuba Apostoła. Miło było słyszeć, jak powinszował  Ks. Proboszczowi i ks. Kanonikowi Krzysztofowi  pięknej inicjatywy skierowanej do mężczyzn, pochwalił nasze stroje, podziękował za życzenia. Powiedział, że w tych trudnych czasach narodziny takiej wspólnoty  to radość  dla Kościoła, i – jak się wyraził  – pożytek dla parafii. Przede wszystkim zaś zatwierdził nasz Statut, kładąc swój  podpis i pięczęć i z biskupim błogosławienstwem przekazał Bractwu. A potem ciepło z nami rozmawiał, zadawał pytania dotyczące przyszłości Bractwa, naszych spraw, a nawet – nas  samych.  Na  koniec  zaprosił, byśmy kiedyś jeszcze przyjechali i zdali relację „jak nam idzie”. Na dalszą drogę każdy z nas został obdarowany różańcem i medalem św. Jana Pawła II.

A zatem – jesteśmy już Bractwem zarejestrowanym w strukturach Kościoła, mamy zatwierdzony Statut, mamy wspaniałych Opiekunów Duchowych, i pozostaje i tylko prosić Boga, byśmy mogli jak najdłużej i jak najlepiej służyć Bogu Wszechmogącemu,  naszemu  kościołowi w Sance, naszej parafii – każdy tak, jak potrafi.

Bracia Jakubowi

W kategorii: Aktualności