Opublikowane przez dnia 24 maja 2019

Kardynała powitał ks. Jarosław Żmija, który rozpropagował kult Matki Bożej Saneckiej, udokumentował liczne cuda za Jej wstawiennictwem oraz poczynił starania o podniesienie parafialnego kościoła do rangi sanktuarium.  Na początku homilii kardynał stwierdził, że pewne wydarzenia z jego posługi związały się z Sanką: to do Matki Boskiej Saneckiej modlił się o dobrą organizację Światowych Dni Młodzieży 2016, także przed jej obliczem dziękował za jedenastoletnią posługę jako metropolita krakowski. Przypomniał, że wizerunek Matki Bożej Pani Saneckiej został ukoronowany 22 maja 2016 roku, a decyzją arcybiskupa z 8 września ubiegłego roku kościół św. Jakuba stał się Sanktuarium Matki Bożej Pani Saneckiej, Matki Oczekiwanego Macierzyństwa.

Nawiązał także do Ewangelii św. Jana, w której zaprezentowane zostały źródła szczególnego nabożeństwa do Maryi. Jezus powierzył jej cały Kościół, a więc wszystkich wierzących. Matka Boża nadal pełni swe zadanie i jest orędowniczką ludzi u Bożego tronu. Wszyscy wierzący za przykładem św. Jana biorą Maryję „do siebie”, zapraszając ją by była obecna przez swe wizerunki w domach i świątyniach. Przed jej obrazem, znajdującym się w kościele pw. św. Jakuba w Sance lud modli się jako do Matki Oczekiwanego Macierzyństwa za małżonków pragnących potomstwa, najmniejszych braci i siostry, którzy przyjdą na świat i za rodziców spodziewających się dzieci.

Kardynał stwierdził, że sakrament bierzmowania, który przyjmą młodzi ludzie sprawia, że otrzymają oni dar Ducha Świętego, by mogli odważnie świadczyć o Chrystusie w świecie. – Modlimy się, abyście wybrali tę najważniejszą i osobistą drogę, na którą zaprasza was Jezus Chrystus. Jest to zawsze droga miłości Boga i bliźnich, droga miłości i służby – powiedział i dodał, że tylko Zbawiciel może zrealizować największe marzenia człowieka i odpowiedzieć na jego pragnienia serca, dlatego Jemu należy powierzyć swój los.

Wskazał na św. Jana Pawła II, który jest wzorem zawierzenia Chrystusowi. Papież oddał się zupełnie do Jego dyspozycji, co przyniosło wspaniałe owoce Bogu, Kościołowi i światu. Polacy powinni szczególnie modlić się do św. Jana Pawła II oraz inspirować się jego postawą, ponieważ jest on wzorcem mądrego i pięknego życia.

Swoją homilię kardynał zakończył wezwaniem do Ducha Świętego, z prośbą o napełnienie serca wiernych oraz zapalenie w nich ognia miłości. – Matko Boża, Pani Sanecka, Matko Oczekiwanego Macierzyństwa, bądź nam Matką i Przewodniczką na naszych drogach do wieczności. Święty Janie Pawle II, Papieżu Rodzin i Młodych, pomagaj nam otwierać drzwi naszych serc Chrystusowi, by nasze serca biły w rytmie Jego Najświętszego Serca – powiedział.

Parafia pw. św. Jakuba w Sance została erygowana przed 1325 rokiem. Od ponad 400 lat znajduje się w nim wyjątkowy wizerunek Matki Bożej, przedstawiający Maryję z dzieciątkiem na ręku, podającą swemu synowi złote jabłko. Według legendy dziedziczka Sanki wymodliła przed tym obrazem łaskę potomstwa, przeniesiono go wtedy do głównego ołtarza. Wizerunek Matki Bożej Saneckiej jest otaczany przez mieszkańców wielką czcią, ponieważ modlitwy i prośby wielu osób są wysłuchiwane. Ludzie składają swe wota za otrzymane łaski, m.in.: Ludwik Chmiel został uzdrowiony ze śmiertelnej choroby, Zofia Kramarczykowa wymodliła powrót męża z wojny, Joanna Chmielowa sprawiła wotum za szczęśliwe przetrwanie wojny, parafianka Daria wymodliła uzdrowienie siostry z raka szyjki macicy, Jadwiga Moraś zaświadcza że swoje życie zawdzięcza Maryi. W 2016 roku szesnastoletnia dziewczynka zapadła na bardzo ciężkie zapalenie płuc, jej rodzice także gorąco modlili się do Matki Boskiej Saneckiej i dziewczyna wyzdrowiała. Istnieje wiele świadectw potwierdzających wyjątkową opiekę Matki Boskiej Saneckiej nad tymi, który się do niej zwracają: bratanek ks. Jarosława Żmii, chory na naczyniaka Julian jako siedmioletni chłopiec mówił, że Maryja z saneckiego wizerunku przyszła do niego i głaskała go po głowie. Po tym zdarzeniu chłopiec wyzdrowiał. 22 maja 2016 roku dokonano koronacji obrazu koronami biskupimi metropolity krakowskiego Stanisława Dziwisza. Dokonał jej abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowy, w asyście bp. Jana Szkodonia i bp. Jana Zająca. Decyzją metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego z 8 września 2019 roku kościół św. Jakuba Apostoła w Sance stał się Sanktuarium Matki Bożej Pani Saneckiej Matki Oczekiwanego Macierzyństwa. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Jarosław Żmija, wielki propagator i czciciel Matki Bożej Saneckiej.

W kategorii: Aktualności