Opublikowane przez dnia 28 listopada 2019

Chciejmy razem z naszą Matką i Królową przeżywać Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Niech świeca roratka zapalana codziennie o godz. 7.oo przypomina nam Maryję brzemienną oczekującą na przyjście Pana. Módlmy się gorąco w naszym Sanktuarium Matki Oczekiwanego Macierzyństwa za mam y w stanie błogosławionym, by z Maryją przeżywały ten piękny czas. Polecajmy także rodziców, którzy tak bardzo pragną mieć dzieci. W tym roku u naszej Cudownej Pani Saneckiej wyproszono siedmioro dzieci.

Serdecznie zapraszam już dziś na odpust ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej 8 grudnia. Sumę odpustową odprawi i kazania wygłosi ks. Leszek Uroda, dziekan dekanatu Jabłonka. Poświęcimy wtedy również obraz św. Ambrożego, ufundowany przez naszych pszczelarzy.

O tym, jak dobrze przygotować się w Adwencie do Świąt Bożego Narodzenia, powiedziała sama Matka Boża św. Siostrze Faustynie. Pod datą 29 listopada 1936 roku Apostołka Bożego miłosierdzia zapisała takie słowa:
„Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować mam do Święta Bożego Narodzenia. Widziałam Ją dziś bez Dzieciątka Jezus. Powiedziała mi: «Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego. Uproszę ci, córko Moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrznego, abyś nie opuszczając wnętrza swego, na zewnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje jeszcze z większą dokładnością. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą; ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle, o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On ustawicznie z miłością i upodobaniem przebywa, a żywa obecność Boża, którą odczuwasz w sposób żywszy i wyraźny, utwierdzi cię, córko Moja, w tym, co ci powiedziałam. Staraj się do dnia Bożego Narodzenia tak postępować, a później On ci sam da poznać, w jaki sposób przestawać i jednoczyć się z Nim będziesz»”. („Dzienniczek”, nr 785)

Przeżyjmy ten piękny czas poznając także postać Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który już w czerwcu 2020 roku zostanie ogłoszony błogosławionym. On wszystko postawił na Maryję i nie zawiódł się.

Ks. Jarosław Żmija, proboszcz

W kategorii: Aktualności